Trójpłaszczyznowa terapia stóp

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci

 

Jest to neurofizjologiczna metoda pracy oparta na fizjologicznym rozwoju stopy dziecka oraz terapii manualnej. Opracowana przez Barbarę Zukunft-Huber.

 

Wada stóp to nie problem lokalny, ale wpływa na zaburzenie całej postawy ciała.

Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp umożliwia wczesną diagnostykę i wczesną korekcję wad stóp.

Właściwa diagnostyka pozwala ocenić istniejące zaburzenia i monitorować postępy terapii.

Na podstawie diagnozy dobieramy odpowiednie pozycje do ćwiczeń, chwyty terapeutyczne, które umożliwiają korekcję wady i prawidłowy rozwój stóp. Uzyskaną korekcję wspomagamy właściwym bandażowaniem stopy.

 

 

Do kogo jest skierowana Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp?

Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp jest odpowiednia dla dzieci, u których występuje zaburzenie jak:

  • stopa płasko-koślawa

  • stopa szpotawa

  • stopa sierpowata

  • stopa końska

  • stopa hakowata

  • stopa piętowa

  • stopa końsko-szpotawa

 

Zaletą jest możliwość wykonywania ćwiczeń w domu. Rodzice otrzymują instruktaż wykonywania ćwiczeń oraz sposób bandażowania stopy. Zaangażowanie rodzica w proces terapii skraca czas jej trwania.

 

 

Wczesne rozpoczęcie terapii umożliwia prawidłowy rozwój stóp Twojego dziecka.