Diagnoza SI

Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI)

Prawidłowa diagnoza zaburzeń to klucz do sukcesu. 

Diagnoza integracji sensorycznej obejmuje  3-4 spotkania.:

  • spotkanie z rodzicem
  • 2 sesje z dzieckiem
  • omówienie

Podczas diagnozy

  • zbierany jest wywiad
  • przeprowadzana jest obserwacja kliniczna dziecka (podczas kierowanej i spontanicznej zabawy)
  • wykonywane są testy Południowo-Kalifornijskie  (jako czułe próby oceniające pracę zmysłów)
  • omówienie diagnozy (Rodzice podczas konsultacji otrzymują pisemną diagnozę)

Zapraszamy
Sensoriko Akademia Dobrej Postawy
Plac Zwycięstwa 2C w Łodzi