Terapia wad postawy - FITS

FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

FITS jest autorską koncepcją opracowaną w 2004r przez dr n.med M. Białek oraz mgr A. M'hango dla dzieci ze skoliozami i wadami postawy. W oparciu o wieloletnie doświadczenia autorów, badania kliniczne, dyskusje w gronie naukowców (lekarzy ortopedów, fizjoterapeutów, biomechaników i psychologów) jest koncepcją wciąż rozwijaną i doskonaloną.  Metoda ta uzyskałą rekomendację Międzynarodowego towarzystwa leczenia skolioz SOSORT.

Zaletą metody FITS jest indywidualne dobranie technik i ćwiczeń w terapii skoliozy.

 

Terapia metodą FITS odbywa się na trzech poziomach:

  •  Badanie  klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS (obejmujące pomiary wartości kątowych skrzywienia, badanie manualne dystrykcji tkankowych)
  •  Opracowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających  ruch korekcyjny wykorzystując techniki energizacji mięśni
  •  Budowanie nowych  korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizacja

Cele koncepcji FITS:

  • Priorytetem jest świadomość istnienia skrzywienia u dziecka
  • Zniesienie barier mięśniowo-powięziowych uniemożliwiających korekcję skrzywienia
  • Zmniejszenie lub zniesienie progresu skoliozy
  • Zmniejszenie kąta skrzywienia skoliozy
  • Nauka autokorekcji
  • Poprawa wyglądu sylwetki