Terapia SI

 

Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)? 

 

Integracja sensoryczna (SI) to proces odbierania, interpretowania i przetwarzania informacji pochodzących z narządów zmysłów. Takich  jak dotyk, wzrok, słuch, węch, smak, czucie głębokie oraz układ przedsionkowy w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wykorzystanie przetworzonych informacji do celowego działania.

 gabinet sensoriko SI łódź

Twórcą metody integracji sensorycznej jest dr Jean Ayers, psycholog, terapeuta zajęciowy oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Południowo-Kalifornijskiego w Los Angeles.  W latach 60- tych XX wieku na podstawie obserwacji i badań dr Ayers zaobserwowała związek pomiędzy procesami integracji sensorycznej a procesem uczenia się. Rozwijając swoje spostrzeżenia oraz badania kliniczne w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii, neurofizjologii, psychologii rozwojowej stworzyła terapię integracji sensorycznej.
W Polsce terapia metodą  integracji sensorycznej prowadzona jest od 1993 roku.
Terapia może być prowadzona tylko przez certyfikowanego terapeutę. 

 

W Sensoriko w Łodzi Twoje dziecko będzie miało okazję uczyć się przez zabawę w pełni wyposażonej sali. Doświadczając, tworząc, poznając siebie.  Zabawa to najlepsza i najskuteczniejsza forma terapii dla dzieci.  Dlatego terapia SI wykorzystując  „naukową zabawę”  pozwala Twojemu dziecku dostarczać  informacje stymulujące pracę zmysłów.  Aby potrafiło w przedszkolu, w szkole, na placu zabaw, w domu wykorzystać swoje umiejętności. Czyli poprawić funkcjonowanie w życiu codziennym. 

 

 

Dla kogo terapia Integracji Sensoryczne (SI)?

 

Zaburzenia integracji sensorycznej towarzyszą dzieciom:

 • z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 • z Autyzmem, Zespołem Aspergera
 • zaburzeniami koncentracji uwagi
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • z trudnościami w uczeniu się
 • z dysleksją
 • z trudnościami w czytaniu, ortografią, z pisaniem
 • z zaburzeniami mowy
 • z opóźnieniem psychoruchowym
 • z zaburzeniami ruchu
 • z osłabioną koordynacją ruchową (np trudność w nauce jazdy na rowerze)
 • z problemami z utrzymaniem równowagii

 

Symptomy zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI)

 

Niepokojącym symptomem świadczącym o zaburzeniu procesów integracji sensorycznej jest:

 • obniżona zdolność koncentracji na zadaniu
 • unikanie zabaw z rówieśnikami
 • agresja
 • nadmierna drażliwość, wybuchy płaczu, złości
 • nadruchliwość (trudno jest dziecko zainteresować  jednym zadaniu, nie potrafi siedzieć w miejscu)
 • trudność w nauce jazdy na rowerze
 • unikanie zabaw piaskiem, klejem, farbami
 • niechęć do malowania
 • ograniczone menu (dziecko je bardzo wybiórczo)
 • trudność w samodzielnym ubiorze np odwrotnie zakłada buty, nie umie wiązać sznurówek
 • obniżona zgrabność ruchów (dziecko potyka się)
 • trudność z utrzymaniem równowagi np chodzenie po krawężniku
 • obniżone napięcie mięśniowe oraz nadmierne męczenie się
 • brak chęci/ unikanie huśtawek, wspinania się po drabince
 • spowolnienie ruchowe (dziecko każdą czynność wykonuje bardzo wolno)
 • gwałtowna reakcja negatywna na niektóre ubrania np jeans, sztruks, wełniany sweter
 • nie chęć do przytulania
 • nie chęć do obcinania paznokci i włosów
 • kręcenie się w kółko
 • zatykanie uszy lub głośna mowa/ krzyki
 • trudność w uczeniu się
 • mylenie przez dziecko podobnych liter p-b, d-p i cyfrJeśli zaobserwowałeś któryś z symptomów u swojego dziecka, zapraszamy na konsultację w gabinecie Sensoriko.
Im szybciej rozpoczniesz terapię, tym szybciej Twoje dziecko osiągnie sukces.

 

 

Korzyści  z uczestnictwa w terapii Integracji sensorycznej (SI):

 • podniesienie umiejętności koncentracji uwagi
 • stymulowanie procesu uczenia się
 • zwiększenie sprawności ruchowej
 • usprawnienie takich umiejętności jak pisanie, malowanie (grafomotoryka)
 • usprawnienie i usamodzielnie się dziecka
 • zabezpieczenie rozwoju emocjonalnego
 • docieranie do poencjału Twojego dziecka, dzięki czemu będzie szybciej osiągać wyniki edukacyjne
 • indywidualne podejscie w czasie terapii, stawianie wyzwań podniesie i wzmocni samoocenę Twojego dziecka