Stymulacja rozwoju psychoruchowego

Neurokinezjologiczna stymulacja rozwoju psychoruchowego

Neurokinezjologiczna stymulacja rozwoju psychoruchowego to połączenie fizjoterapii (rehabilitacji) z rozwojem umysłowym.
Integracja aktywnych, przetrwałych odruchów niemowlęcych. Atrakcyjne ćwiczenia poprzez zabawę rozwijające umiejętności ruchowe Twojego dziecka. Nauka prawidłowego ruchu. Wykorzystanie ruchu do nauki pisania, czytania.

Terapia integracji odruchów.
Brak intergacji odruchów z okresu niemowlęctwa utrudnia zdolności uczenia się, zdobywania sprawności ruchowej, obniża zdolność koncentracji. Hamuje rozwój mowy, świadomego ruchu, podajmowanie decyzji  przez Twoje dziecko.

Terapia ta oparta jest na ruchu, by kreatywnie i w celowany sposób rozwijać umiejętności uczenia się, poznawania świata. Ukierunkowuje i wspiera indywidualne potrzeby Twojego dziecka.


Korzyści z korzystania z terapii neurokinezjologicznej:

  • Kształtowanie świadomości ciała
  • Kształtowanie prawidłowych wzorców ruchu
  • Rozwój koordynacji
  • Doskonalenie sprawności ruchowej dziecka
  • Rozwijanie kratywności dziecka
  • Rozwijanie umiejetności myślenia przyczynowo-skutkowego


Dzieci prawidłowo rozwijające się, korzystając z tej formy wsparcia będą szybciej, chętniej uczyły się i podejmowały wyzwania.

Czas to sprawność Twojego dziecka. Wczesne rozpoczęcie terapii predysponuje do osiągnięcia zamierzonych efektów.